Taler

Når det gjelder taler, så er det en viktig del av skandinaviske bryllup og nesten helt fraværende i Rumenske bryllup.
Ettersom dette er et multikulturelt bryllup, så kommer vi til å kombinere tradisjonene. Vi kommer til å ha taler innimellom middager og dans.
Vi kommer også til å ha 2 toastmastere: Ioanas bror Andrei og Oles bror Kim. Andrei kan rumensk og vil ha ansvar for å formiddle ting til de rumenske gjestene,
Kim snakker norsk og vil ha ansvar for å formiddle ting til de skandinaviske gjestene og begge snakker godt engelsk og kan dermed kommunisere med hverandre og alle de andre som snakker engelsk.
Men ettersom det kommer til å komme rundt 90 gjester og folk snakker forskjellige språk blir det viktig å prøve å holde talene så korte som mulig.
Vi vil helst at de som planlegger å holde tale skriver dem ned på forhånd og helst på engelsk hvis det er mulig og så sende dem til kim@rand-hendriksen.net for å få fordelt tid og sånn at Kim kan sende dem videre til Andrei og vi kan få oversatt dem til rumensk.
Ellers så kan det bli litt komplisert med å måtte simultanoversette fra norsk/dansk til engelsk og fra engelsk til rumensk.
Kommer noen til at de har lyst til å holde tale der og da så vil vi prøve å få laget tidsvinduer til det også, men det kan bli vanskelig når det er så mange gjester og så mange språk.
I skandinaviske bryllup så er det også noen som liker å heller lage sanger som man synger sammen på en kjent melodi. Det faller nok dessverre bort i vårt bryllup ettersom “pål sine høner” ikke er lett å oversette til et språk der subjektet ofte defineres av verbet.